Praktijk Binnen de Lijnen.nu

Ieder mens komt wel eens in een situatie die niet is zoals deze hoort te zijn. Soms verloopt het contact met ‘anderen’ (partners, kinderen, ouders of collega’s) niet zoals we willen. Daar kunnen mensen somber, angstig, gespannen of uitgeput van raken. Of de aanleiding is onduidelijk, maar er is wel sprake van een probleem of gevoel waar iets aan gedaan moet worden.

Vaak vinden we zelf een oplossing voor onze problemen, maar als dat niet lukt, dan is het zinvol om deskundige hulp te zoeken. U kunt hiervoor terecht bij Praktijk Binnen de Lijnen.nu. Het aanbod bestaat uit kortdurende en langdurige behandelingen in blokken van 5 gesprekken met ertussen evaluaties. Vergoeding is mogelijk.

Zo lang als het moet, zo kort als het kan

De frequentie van de sessies wordt in samenspraak met u bepaald, evenals de duur van de behandeling. Het motto is: Zo lang als moet, zo kort als kan. De aanpak is gericht op het realiseren van dingen die u belangrijk vindt. Wanneer mogelijk wordt altijd gekozen voor een behandeling die wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken is (evidence- based practice).

Als u 06 - 24761890 belt of mailt, word er zo snel mogelijk een gesprek ingepland. In dat gesprek wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn in uw situatie. U besluit vervolgens of u dit aangaat of niet. Er zijn geen wachttijden.

Quote - Steve de Shazer
© Steve de Shazer