Aanbod, kosten en vergoeding zorgverzekeraar

Zorgadvies

Voor degenen die wél weten dat er ‘iets’ is maar niet weten bij wie of waar ze kunnen aankloppen voor hulp is er een aanbod zorgadvies van 2 gesprekken waarna (zonodig) een verwijzing volgt.
Kosten: 105 euro per gesprek. Vergoeding: geen

(Wandel) Coaching

Coaching is bedoeld voor vragen over de eigen ontwikkeling en keuzes. Tijdens een coaching sessie wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach.
Kosten: 105 euro per gesprek. Vergoeding: geen

Psychosociale gesprekken

Deze gesprekken richten zich actuele problemen, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. Er wordt gewerkt aan het opheffen van stagnatie waarbij het zelfgenezend en probleem-oplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd. Deze gesprekken (ook wel counseling genoemd) zijn bedoeld voor geestelijk gezonde mensen die worstelen met blokkades of stagnaties en die deze willen oplossen en daarmee de kwaliteit van hun leven willen verbeteren.
De technieken die hiervoor gebruikt worden komen voornamelijk uit de positieve psychologie en inzichtgevende stromingen.
Kosten: 105 euro per gesprek. Vergoeding: mogelijk
Zie: www.zorgwijzer.nl/vergoeding

Therapie

Dit is voor klachten die het dagelijks leven fors hinderen. De technieken die gebruikt worden zijn o.a.: cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie.
Kosten: 105 euro per gesprek.

Rapportages

Voor rapportages die op verzoek van de cliënt gemaakt worden wordt 50 euro in rekening gebracht. Dit tarief is conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).

BTW

Alle kosten zijn exclusief btw, tenzij de belastingdienst anders beslist. Praktijk Binnen de Lijnen is vrijgesteld van BTW.

Privacy

De informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk. Deze informatie zal alleen aan anderen, zoals huisarts of bedrijfsarts, worden verstrekt als daar door u (schriftelijk) toestemming voor is gegeven. Zie ook de privacyverklaring.

Klachten

Praktijk binnen de lijnen voldoet aan de klachtenregeling zoals vastgelegd in de WKKGZ. Neem bij klachten contact op met Bettine Schreuders of met de NFG.
Quote Steve de Shazer
© Steve de Shazer